İşaret Dili Tercüman Başvurusu İçin İstenilen Sertifika Hakkında Duyuru

Halk eğitim merkezleri, özel kurs vb. kuruluşlardan alınan sertifika yada kurs bitirme belgesine sahip olanlara; Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen 4 üye ile TİDBO tarafından belirlenen 3 üyenin bulunduğu toplam 7 kişiden oluşan bir komisyon tarafından yapılan sınavda yeterli görülmeleri halinde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı işaret dili tercümanlığı sertifikası verilmektedir.

Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin geçici 2. Maddesi kapsamında; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 01/08/2012 tarih ve 3000 sayılı 2012/30 genelge ile işaret dili tercümanlığı sertifikası almak için duyuru yapılmıştır. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı 11-22 Şubat 2013 ve 11-22 Mart 2013 tarihlerinde başvuru yapan adayları sınava tabi tutup başarılı olanlara 2 yıl geçerliliği olan işaret dili tercümanlığı sertifikası vermiştir.

Söz konusu Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı sertifika sahibi olan adaylar Bakanlığımız tarafından 28/04/2014 tarihinde ilan edilen sözleşmeli işaret dili tercümanı alım sınavına başvuruda bulunabileceklerdir.

 

Başvuru Formu...
İşaret Dili Tercümanı Sınav Duyurusu... 
İşaret Dili Tercümanı Pozisyon Listesi...