Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce "Aile Sosyal Destek Programı" Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi Alım İlanı

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce "Aile Sosyal Destek Programı" kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme / ASDEP Personeli Alımı Yapılacaktır.

GENEL BİLGİLER
             Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevlendirilmek üzere tercihen 34 Bayan ve 34 Erkek olmak üzere toplam 68 kişi özel hizmet alımı Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacaktır.
 
            Özel Hizmet Alımı yoluyla çalıştırılacak olan Danışma Yönlendirme Personeline asgari ücretin %110 fazlası ücret ve ilave olarak (yol+yemek) ödenecektir.

 
            Başvurular 3 Nisan – 14 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, Başvurular için adayın kendisinin bizzat gelmesi gerekmektedir.
 
            Mülakata hak kazanan kişilerin listesi ve mülakat tarihleri Müdürlüğümüz web sayfasından daha sonra ilan edilecektir.
 
GÖREV ALINACAK SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ
1)Eyyubiye SHM Müdürlüğü               (12 Kişi)
2)Haliliye SHM Müdürlüğü                  (12 Kişi)
3)Bozova SHM Müdürlüğü                  (2 Kişi)
4)Suruç SHM Müdürlüğü                     (4 Kişi)
5)Birecik SHM Müdürlüğü                   (6 Kişi)
6)Harran SHM Müdürlüğü                   (8 Kişi)
7)Viranşehir SHM Müdürlüğü             (8 Kişi)
8)Ceylanpınar SHM Müdürlüğü           (4 Kişi)
9)Karaköprü SHM Müdürlüğü              (4 Kişi)
10)Siverek SHM Müdürlüğü                  (8 Kişi)
 
BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya  daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP görevlilerinden terror örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan.
 7. Ülkenin heryerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat engeli bulunmayan,
 8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve  bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 9. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 Lisans yıllarında yapılan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alan, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvuru Kabul edilecektir.)
 10. Başvuruda bulunan adayların İl Müdürlüğünce tercihen bay ve bayan olmak üzere kendi kategorilerinde en yüksek puana gore yukarıdan aşağı  sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden yapılan mülakat/değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (Yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten çıkması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek liste belirlenir.)
 11. Işkur’a kayıt belgesi
 
 
 İSTENECEK BELGELER
1.Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2.Adli Sicil Kaydı
3.Askerlik Durumu Itibariyle Askerlikle Ilgisi Bulunmamak Veya Muvazzaflık Hizmetini Yapmış Yahut En Az 2017 Yılı Sonuna Kadar Erteletmiş Veya Yedeğe Geçirilmiş Olmak,
4.Sağlık Raporu Tek Hekimden (Aile Hekimliğinden de alınabilir)
5.Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Aile Ve Tüketici Bilimleri Bölümleri Mezunları Ve  Bu Bölümlere Denkliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Yurtiçindeki Veya Yurtdışındaki Öğretim Kurumlarından En Az Lisans Düzeyinde Mezun Olmak,
6.Diploma Aslı Ve Fotokopisi
7.2015-2016 Kpss P3 Sonuç Belgesi
8.2 Adet Vesikalık Fotoğraf
9.E-Devletten Diploma Sorgulama Belgesi
10.İşkur’a Kayıt Belgesi
11. Güvenlik Araştırması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayar ortamında hazırlanacak)


 BAŞVURU FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMA FORMUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ..


UYARI !!!

Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyan adayların 03.04.2017 Pazartesi tarihinden itibaren 14.04.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle, İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.  Posta veya 2. şahıslar vb. değişik yollarda yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.
Yukarıda belirtilen evrakların eksik olması halinde başvurular işleme alınmayacaktır.


 

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
 
    Adres: Esentepe Mah. Necmettin Cevheri Bulvarı Karaköprü/ŞANLIURFA
    Telefon: +90 (414) 313 1161 - 314 6922 - 315 5149
    Fax: +90 414 312 9486
    E-Posta: urfa@aile.gov.tr