İl Müdürümüz Hasan BİLİCİ'den 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Mesajı

20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen "Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi" ayrım gözetmeden her çocuğun sahip olduğu hakları sıralamakta ve güvence altına almaktadır. Türkiye bu sözleşmeyi 1990 yılında imzalamış ve iç hukukun bir parçası haline getirmiştir. Sözleşmenin kabulü olan 20 Kasım her yıl “Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak tüm dünyada kutlandığı gibi ülkemizde de kutlanmaktadır.

Her çocuk öncelikle sağlık, eğitim ve diğer tüm imkânlardan yararlanma ve barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahiptir

Suç mağduru, suça sürüklenen, sokakta ve risk altında bulunan çocuklarımızın sevgi dolu bir ortamda; şiddetten, açlıktan, kötü alışkanlıklardan, kinden ve nefretten uzak yaşayabileceği bir dünyanın tüm ülkelerin, ortak gayretleriyle kurulabileceğine inanıyorum. Başta eğitim olmak üzere, sağlık ve barınma sorunu olmayan, her türlü istismardan korunmuş, üreten, özgüveni olan, düşünen, çevresi ile olumlu iletişim kuran, kendini geliştirmiş, geçmişini unutmayan ve geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek için çaba gösteren milletler, gelişmelerini sürdürerek geleceğe güvenle bakabilmektedir.

Ülkemizde korunmaya muhtaç ve suça sürüklenen çocuklara yönelik 2828 ve 5395 sayılı Kanun ve 633 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde;  çocuğun yararı göz önünde bulundurularak, öncelikle kendi aile ortamında korunmasının sağlanması ile yaşına ve gelişimine uygun eğitim ve öğreniminin desteklenmesini, kişiliğinin ve toplumsal sorumluluğunun geliştirilmesini sağlamaya yönelik; korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirler olarak; danışmanlık,   eğitim,  bakım,  sağlık (çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması) ve  barınma tedbirleri uygulanmaktadır.

Unutulmamalıdır ki sevgi, eğitim, yaşam, sağlık ve korunma hakkı çocukların en doğal haklarıdır. Bu hakları sunmakta sosyal devlet olmanın gereğidir.
 
Bu duygu ve düşüncelerle "Dünya Çocuk Hakları Günü"nü kutluyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, sevgi ve barış dolu bir yaşam diliyorum.
 


Sonraki Sayfa: Evlilik Önce Eğitim Programı

Önceki Sayfa : İl Müdürümüz Hasan BİLİCİ'den "24 Kasım Öğretmenler Günü" Mesajı